Politika privatnosti

Politika zaštite osobnih podataka u tvrtci Zagrebački prometni zavod do.o.

OPĆA NAČELA
Zagrebački prometni zavod d.o.o. (u nastavku: ZPZ) ozbiljno shvaća zaštitu vaših osobnih podataka i poduzima sve potrebne mjere u skladu s praksom i obvezama koje propisuju hrvatski zakoni i Opća uredba o zaštiti podataka (EC 2016/679) – GDPR.

ZPZ obrađuje osobne podatke u skladu s propisanim privacy by design-default načelima.

Zaprimljeni podatci zaštićeni su sukladno mjerama i standardima informacijske sigurnosti te se ona unaprijeđuju sukladno novitetima u polju informacijske sigurnosti i zaštite podataka.

Način obrade osobnih podataka ovisi o vrsti poslovnog odnosa te na temelju toga prikupljamo potrebne podatke. Podatke obrađujemo zakonito, transparentno i pošteno te je obrada ograničena samo za svrhu za koju su podatci prikupljeni kao i da se obrađuju samo nužni podatci za tu svrhu. Vaši osobni podatci čuvaju se sukladno zakonu o zaštiti osobnih podataka te se čuvaju samo onoliko koliko je potrebno, a osim u slučaju kad smo određenim propisima dužni dulje ih pohranjivati, odnosno u slučaju legitimnih interesa.

Pristup vašim osobnim podatcima imaju isključivo ovlaštene osobe ZPZ-a i partneri koji nam pružaju poslovnu podršku, obrađuju podatke. Svoje zaposlenike educiramo, a s partnerima koji nam pružaju poslovnu podršku ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite.

Ukoliko se ne slažete s Politikom zaštite osobnih podataka u ZPZ-u, molimo Vas da se ne koristite našom stranicom i da ne upisujete vaše osobne podatke. Svaka izmjena ZPZ politike priavatnosti biti će objavljena na stranici.

KLJUČNE INFORMACIJE

Voditelj obrade
Voditelj obrade osobnih podataka jest Zagrebački prometni zavod d.o.o., Ljubljanska avenija 1, 10 000 Zagreb, OIB: 68849995685.

Kontakt na koji možete slati svoje upite jest:
Adresa: Ljubljanska avenija 1, 10 000 Zagreb, odjel benzinskih servisa
Adresa e-pošte: info@zplus.com.hr

Svrha obrade i pravna osnova za obradu osobnih podataka
ZPZ ,kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su nužni i koji su pribavljeni u sklopu prikazanih poslovnih aktivnosti, bilo da su podatci dobiveni od vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora, a radi sljedećeg:

 1. izvršenja ugovornih obveza – kada je obrada nužna za izradu ugovora u kojem ste stranka ili za poduzimanje radnji na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora
 2. zadovoljenja legitimnih interesa – kada je to nužno, osobne podatke obrađujemo i izvan konkretnog ugovornog odnosa, a radi zadovoljenja svojih legitimnih interesa. Primjerice, takav legitiman interes kao što su primjerice; vođenje sudskih sporova i evidencije o njima, otkrivanje počinielja kaznenih djela i sprječavanja prijevara, zaštita osoba i imovine, ispunjavanje vaših zahtjeva kako biste nam pomogli da se razvijemo, isporučimo i poboljšamo svoje proizvode i usluge ili za naše interne potrebe kao što su revizija, analiza podataka i straživanja radi poboljšanja naših proizvoda, usluga i komunikacije s korisnicima te odgovaranje na vaše upite i komentare.
 3. nužnog poštivanja zakonskih obveza – s obzirom na različite poslovne aktivnosti ZPZ-a mora se obavezno pridržavati mnogobrojnih zakonskih obveza.
 4. obrade osobnih podataka u posebnu svrhu ili više posebnih svrha opisanih privolom, isključivo nakon što zaprimimo vašu privolu za obradu osobnih podataka u pojedinu svrhu. Vaša privola u skladu je s relevantnim odredbama Uredbe, neuvjetovana je i dana slobodno. Pritom također zadržavate pravo da opozovete svoju privolu u svakom trenutku.

Ukoliko bude potrebno vaše podatke obrađivati u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste dali privolu, prije takve obrade pružiti ćemo vam informacije o toj svrsi i sve druge relevantne informacije.

Osobni podatci koje prikupljamo i način dolaska do njih.
Obrađujemo one osobne podatke koje prikupimo tijekom poslovnog odnosa, kao što su ime, prezime, OIB, adresa, registarska oznaka vozila i sl. No, ako je to neophodno za izvršenje naših poslovnih aktivnosti i nevezano za konkretan ugovorni ili poslovni odnos, podatke prikupljamo iz javnih izvora (Sudski registar, FINA) ili su nam legitimno priopćeni od drugih ugovornih partnera ili trećih osoba.

Obaveza dostave osobnih podataka
Niste obvezni dostaviti vaše podatke koji su nama potrebni za obradu u određenu svrhu, no imajte na umu da u pojedinim slučajevima uskrate davanja traženih podataka ZPZ neće moći s vama zaključiti ugovorni odnos, odnosno ispunjavati svoje zakonske i ugovorne obveze.

Primjerice, bez vaše identifikacije nećemo vam moći izdati naše loyalty kartice.

Vremensko razdoblje pohrane podataka
ZPZ se obvezuje vaše osobne podatke čuvati samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila njezina ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes, a osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja vaše privole prestaje obrada.

Privolu možete povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva:
– na adresu e-pošte info@zplus.com.hr ili
– na adresu Zagrebački prometni zavod d.o.o., Ljubljanska avenija 1, 10 000 Zagreb, Odjel benzinskih servisa.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja.
Vaši podatci će biti uništeni kad nebudu potrebni za ispunjenje gore navedene svrhe, a osim u slučaju kad je daljnje čuvanje propisano zakonom.

Podatci ZPZ kartica se čuvaju za vrijeme trajanja ugovora o korištenju te nakon okončanja ugovora onoliko dugo koliko je potrebno da se riješe eventualna otvorena potraživanja i slično.

Primatelj Vaših osobnih podataka
ZPZ se obvezuje čuvati vaše osobne podatke i neće ih priopćavati, odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim:

 • pružateljima usluge koje angažiramo kao izvršitelje obrade (primjerice informatičke tvrtke, administratori kartičnog sustava, računovodstveni servis i slično)
 • nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (primjerice Porezna uprava, MUP)
 • kada su ti podatci potrebni sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno drugim tijelima u jednakovrijednim pravnim postupcima
 • kada je ZPZ. zakonski dužan dostavljati te podatke.

Prijenos podataka
Osim navedenom, prodatci se ne prenose drugim osobama i Hrvatskim institucijama, kao ni mešunarodnim institucijama. Nastane li potreba za prijenom međunarodnim institucijama, ZPZ će vas o tome obavijestiti i prijenos izvšriti u skladu s važećim propisima.

Vaša prava povezana s obradom osobnih podataka
Sukladno pravnoj osnovi vi možete slijedeće:

 • Zatražiti pristup osobnim podatcima koji se odnose na vas, odnosno imate pravo na informaciju o opsegu prikupljenih podataka, svrsi obrade, kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima kojima se podatci dostavljaju i razdoblju pohrane;
 • Zatražiti ispravak netočnih, odnosno dopunu nepotpunih osobnih podataka te smo u tom slučaju dužni postupiti u skladu s vašim zahtjevom bez nepotrebnog odgađanja;
 • Uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u slučaju obrade na temelju legitimnih interesa ili u slučaju obrade radi izravnog marketinga;
 • Tražiti brisanje podataka kad je svrha obrade ispunjena, kada povučete privolu kao jedinu osnovu obrade, kad vaš interes zaštite privatnosti preteže nad legitimnim interesom ZPZ-a za obradu, kad prigovorite obradi za svrhu izravnog marketinga, kad je to potrebno radi poštivanja zakonskih obveza kojima podliježe ZPZ te u slučaju eventualne nezakonite obrade. Pravo na brisanje nije apsolutno pravo i ne primjenjuje se primjerice u slučajevima kad je obrada nužna radi ostvarivanja prava na slobodu informiranja i izražavanja, radi poštivanja zakonskih obveza kojim podliježe ZPZ radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva i slično;
 • Ograničiti obradu podataka, primjerice kada osporavate točnost podataka, sve dok ne provjerimo njihovu točnost;
 • Prenijeti podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili izvršenju ugovora u kojem ste stranka, odnosno ako se obrada provodi automatizirano i ako je to tehnički izvedivo;
 • Podnijeti prigovor nacionalnom nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Traženje pristupa osobnim podatcima koji se odnose na vas ili traženje ispravka vaših osobnih podataka
Ako želite pristup svojim osobnim podatcima ili smatrate da je došlo do nepravilnosti u obradi osobnih podataka, molimo vas da se obratite Voditelju obrade osobnih podataka pismenim putem, na navedenu adresu ustanove ili putem elektronske pošte.

Prigovor na obradu osobnih podataka
Ako smatrate da ZPZ nema zakonsku osnovu obrađivati vaše osobne podatke, u svakom trenutku možete uložiti prigovor Voditelju obrade osobnih podataka pismenim putem.
U tom slučaju nećemo više obrađivati vaše osobne podatke niti ćemo vam moći pružati svoje usluge i biti s vama u poslovnom odnosu.